Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới