Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Kế hoạch 3165/KH-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam