Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng và phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội