Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Công văn 9842/BGTVT-VT năm 2021 về xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch Tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành