Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Công văn 4221/CHK-VTHK năm 2021 ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành