Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2039/VPCP-KTN về hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn km 817 - km 887 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành