Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giáo dục > Chỉ thị 06/CT-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành về tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024