Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đất đai - Nhà ở > Quyết định 869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố Danh mục và quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh