Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đất đai - Nhà ở > Quyết định 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng