Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đất đai - Nhà ở > Công văn 1551/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư