Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đất đai - Nhà ở > Công văn 1347/BXD-QLN năm 2023 về đăng tải hồ sơ Dự thảo Nghị quyết thí điểm chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành