Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Quyết định 716/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La