Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Quyết định 2367/QĐ-UBND năm 2021 về giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La