Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025