VIDEO: Nộp lại bao nhiêu tiền hối lộ thì có thể được miễn án tử hình

Tội nhận hối lộ có khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình. Nếu sau kết án, bị cáo đã trả lại ít nhất ba phần tư số tiền hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng, sẽ không bị thi hành hình phạt tử hình.
Mục lục bài viết

5 / 5 ( 1 bình chọn )