Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 điều 53 luật nhà ở năm 2014 mẫu số 01 phụ lục iii ban hành - THÔNG TƯ 09/2021/TT-BXD


5 / 5 ( 1 bình chọn )