Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Y tế > Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025