Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Văn hóa > Kế hoạch 5159/KH-UBND năm 2021 về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy do tỉnh Ninh Thuận ban hành