Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài chính nhà nước > Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025