Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Hành chính > Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh Kon Tum