Tất cả Cơ sở dữ liệu

Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất cá nhân đối Chủ tịch Hội đồng quản lý ĐVSNCL

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 14/08/2023

Ngày 09 tháng 8 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất cá nhân đối Chủ tịch Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

- Trình độ đào tạo

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí và lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phụ trách.

+ Có bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương

- Bồi dưỡng, chứng chỉ

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

Những hiểu biết về quy trình quản lý doanh nghiệp - Bravo

+ Hiểu biết về công nghệ thông tin và sử dụng một số phần mềm nâng cao, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Trao đổi, trình bày được những thông tin cơ bản bằng ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

- Kinh nghiệm: Có thời gian từ đủ 02 năm đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ quản lý từ cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương trở lên.

- Phẩm chất cá nhân

+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Yêu cầu khác

+ Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

+ Hiểu biết về lĩnh vực cộng tác của đơn vị và có khả năng chuyển giao, lãnh đạo sự phát triển đối với viên chức, người lao động.

Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/10/2023./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro