Tất cả Cơ sở dữ liệu

Giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 24/05/2023

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 951/QĐ-NHNN năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam được quy định như sau:

- Đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

- Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5,0%/năm.

- Đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng giảm từ 6,0%/năm xuống còn 5,5%/năm.

Quyết định 951/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023 và thay thế cho Quyết định 575/QĐ-NHNN./.

Lãi suất ngân hàng BIDV tăng tại các kỳ hạn dài cho khách hàng cá nhân  trong tháng 6/2022

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat