Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 11/07/2023

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2001/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Đối tượng bồi dưỡng được quy định gồm:

- Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học trong các trường tiểu học chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp và bồi dưỡng thái độ tích cực cho học viên trong hoạt động nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Chương trình được đưa ra với 08 chuyên đề, được chia làm 3 phần gồm:

- Phần I: Kiến thức chung (gồm 03 chuyên đề).

- Phần II: Kiến thức về hoạt động nghề nghiệp (gồm 05 chuyên đề).

- Phần III: Đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Thời gian bồi dưỡng: 03 tuần.

Quyết định 2001/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thiếu gần 107.000 giáo viên, giá sách giáo khoa mới cao

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat