Tất cả Cơ sở dữ liệu

Cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 05/06/2023

Ngày 03 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Theo đó, cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế được thực hiện như sau:

- Tiền lương là tiền lương tháng liền kề trước khi tinh giản biên chế. Tiền lương được tính bao gồm:

+ Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, chức danh nghề nghiệp hoặc mức lương theo thỏa thuận của hợp đồng lao động hoặc mức lương của người quản lý công ty;

+ Các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, tiền lương và mức chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Chính sách với đối tượng tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính

- Tiền lương bình quân là tiền lương tháng bình quân của 05 năm cuối trước khi tinh giản biên chế.

+ Trường hợp chưa đủ 05 năm, thì tiền lương tháng bình quân của toàn bộ thời gian công tác.

- Thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng; trường hợp không xác định ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh của đối tượng.

- Thời gian để tính trợ cấp là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat