Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 10/08/2023

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1358/QĐ-BKHĐT năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị.

Theo đó, việc đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị dựa trên 11 tiêu chí sau:

1. Lãnh đạo và quản trị;

2. Tài chính, kế toán;

3. Hệ thống quản lý chất lượng;

4. Kiểm soát nhà cung cấp/nguyên vật liệu;

5. Kiểm soát quá trình;

6. Quản lý sản xuất;

7. Bảo trì và quản lý thiết bị đo;

8. Đào tạo nguồn nhân lực;

9. Năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

10. Sức khỏe, An toàn và Môi trường;

11. Công nghệ và chuyển đổi số.

Khơi thông nguồn vốn để doanh nghiệp Thủ đô phát triển

Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) sử dụng Bộ công cụ để thực hiện đánh giá, sàng lọc DNNVV thông qua phương pháp bảng hỏi và chấm điểm.

Tổng điểm tối đa cho các câu hỏi thuộc 11 nhóm tiêu chí chính là 100 điểm. Dựa trên tổng điểm đạt được, mức độ sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị của DNNVV được phân loại theo 3 nhóm:

- Loại A: Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên: Doanh nghiệp rất tiềm năng và đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị.

- Loại B: Tổng điểm đánh giá đạt từ 50 đến dưới 80 điểm: Doanh nghiệp có tiềm năng tham gia chuỗi giá trị.

- Loại C: Tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm trở xuống: Doanh nghiệp cần nhiều thời gian để cải thiện và chưa phù hợp tham gia chuỗi giá trị.

Quyết định 1358/QĐ-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro