Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tra cứu mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2023

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 16/11/2023

1. Khái Niệm Lương Tối Thiểu Vùng và Quyền Lợi của Người Lao Động

Lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu được xác định để làm cơ sở cho quá trình đàm phán và thanh toán giữa doanh nghiệp và người lao động. Đây là mức lương áp dụng cho những công việc thực hiện trong điều kiện lao động bình thường, hoặc công việc đã được thỏa thuận trước đó.

Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, hiểu biết về lương tối thiểu vùng là quan trọng. Mức lương này cần đáp ứng hai tiêu chí chính:

 • Đối với những người có chuyên môn (đã qua đào tạo nghề), mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng.
 • Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với những người thực hiện công việc đơn giản nhất.

2. Đối Tượng Áp Dụng Mức Lương Tối Thiểu Vùng

Quy định về áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với các đối tượng sau:

 • Người lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
 • Doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn người lao động.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

3. Bản Chất của Lương Tối Thiểu Vùng

Bản chất của lương tối thiểu vùng:

 • Mức lương này là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động đàm phán và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
 • Đóng vai trò cơ sở cho việc đóng bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp.
 • Mức đóng bảo hiểm không thể thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

4. Nguyên Tắc Áp Dụng Mức Lương Tối Thiểu Vùng

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

 • Doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn hoạt động.
 • Đối với doanh nghiệp có hoạt động trên nhiều địa bàn, áp dụng mức cao nhất của các địa bàn đó.
 • Trong trường hợp thay đổi tên hoặc chia tách doanh nghiệp, tạm thời áp dụng mức lương tại địa bàn đó cho đến khi có quy định mới.

5. Chu Kỳ Thay Đổi Mức Lương Tối Thiểu Vùng

Hiện chưa có văn bản nào cụ thể về chu kỳ thay đổi mức lương tối thiểu vùng. Thông thường, mức này thay đổi một lần mỗi năm, thường vào ngày 01/01 hàng năm.

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, từ 01/07/2022, mức lương tối thiểu tháng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng, phụ thuộc vào vùng:

 • Vùng I: 4.680.000 đồng (tăng thêm 260.000 đồng).
 • Vùng II: 4.160.000 (tăng thêm 240.000 đồng).
 • Vùng III: 3.640.000 (tăng thêm 210.000 đồng).
 • Vùng IV: 3.250.000 (tăng thêm 180.000 đồng).

Việc nắm rõ thông tin này giúp người lao động bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat