Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh mới nhất năm 2023

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 05/11/2023

1. Ngành nghề kinh doanh là gì?

Trong Luật Doanh nghiệp 2020, không có định nghĩa chính xác cho thuật ngữ "ngành nghề kinh doanh". Tuy nhiên, từ các quy định liên quan trong luật và các văn bản hướng dẫn, chúng ta có thể hiểu rằng:

Ngành nghề kinh doanh là một phần của nền kinh tế được phân loại dựa trên Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống ngành kinh tế này chia thành từng mã ngành và nhóm ngành rất chi tiết.

Việc phân loại ngành nghề kinh doanh nhằm giúp Nhà nước quản lý kinh tế và xã hội hiệu quả hơn. Đồng thời, nó cung cấp một chuẩn mực cho mỗi loại doanh nghiệp để họ có thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cụ thể của mình.

2. Quy định về ngành nghề kinh doanh

Luật Doanh nghiệp quy định các nguyên tắc quan trọng về việc hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề. Để thành lập công ty một cách hợp pháp, chúng ta cần hiểu rõ các nguyên tắc này và áp dụng chúng đúng cách. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng:

  1. Tự do kinh doanh: Bất kỳ ngành nghề nào mà Luật không cấm thì bạn có quyền tự do kinh doanh trong đó.

  2. Chủ động lựa chọn: Bạn có quyền tự do lựa chọn ngành nghề, địa bàn hoạt động, và hình thức kinh doanh theo ý muốn của mình. Bạn cũng có thể điều chỉnh quy mô kinh doanh và ngành nghề một cách linh hoạt.

  3. Đáp ứng điều kiện kinh doanh: Nếu bạn muốn kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư, bạn phải đảm bảo rằng bạn đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh và duy trì chúng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

  4. Cấm kinh doanh cấm và không đủ điều kiện: Luật cấm kinh doanh trong một số ngành nghề và yêu cầu đáp ứng các điều kiện cụ thể để kinh doanh trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vi phạm các quy định này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Hiểu và tuân thủ các nguyên tắc này là rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn thành lập và hoạt động công ty một cách hợp pháp và hiệu quả.

3. Cách ghi mã ngành nghề kinh doanh

Nhiều người thường không tuân theo nguyên tắc quan trọng này, dẫn đến tình trạng hồ sơ doanh nghiệp bị trả về khi họ tiến hành thủ tục với các cơ quan chính phủ. Hệ thống mã ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành được chia thành cấp 1 đến cấp 5, tương ứng với số lượng chữ số trong mã ngành nghề.

Theo quy định, khi doanh nghiệp lựa chọn mã ngành nghề để đăng ký, họ cần phải sử dụng mã ngành nghề cấp 4 (bao gồm 4 chữ số). Sau đó, họ có thể bổ sung mã ngành nghề cấp 5 hoặc cung cấp mô tả chi tiết phù hợp với quy định pháp luật.

Trong một số trường hợp, việc chỉ ghi nhận mã ngành cấp 4 không đủ, và trong những trường hợp này, người điền thông tin cần phải bổ sung mã ngành cấp 5 hoặc cung cấp thông tin chi tiết về ngành nghề đó.

Trong thực tế, có nhiều trường hợp mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nếu thiếu thông tin này. Do đó, xác định khi nào cần bổ sung thông tin ngoài việc lựa chọn mã ngành nghề cấp 4 là một điều quan trọng.

Các trường hợp cần bổ sung thông tin chi tiết hoặc mã ngành cấp 5 bao gồm:

  • Các ngành nghề kinh doanh thuộc danh mục đòi hỏi điều kiện đặc biệt như vốn pháp định, chứng chỉ, v.v.
  • Các ngành nghề kinh doanh cấm hoặc có hạn chế, trong trường hợp này, ngoài mã cấp 4, cần phải ghi theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat