Tất cả Cơ sở dữ liệu

Danh bạ luật sư, địa chỉ văn phòng luật sư mới nhất

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 05/11/2023

3. Luật sư là gì?

Hiện nay, ở Việt Nam, hai thuật ngữ "luật gia" và "luật sư" vẫn gây nhầm lẫn do sự khác biệt trong hiểu biết. Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này, một phần do hệ thống luật pháp và nghề luật ở Việt Nam chưa phát triển, và một phần do việc dịch thuật các thuật ngữ liên quan từ ngoại ngữ chưa thống nhất và chính xác.

Theo định nghĩa từ nhiều từ điển và thực tế tại một số nước, có thể hiểu như sau:

  • Jurist (luật gia): Là người có kiến thức về pháp luật, chuyên gia về lĩnh vực luật. Bao gồm tất cả những người tốt nghiệp đại học luật hoặc những người không có bằng cử nhân luật nhưng có kiến thức về pháp luật và hoạt động trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Hội viên Hội luật gia Việt Nam cũng có thể được hiểu theo nghĩa này.

  • Barrister (luật sư bào chữa tại toà) và Solicitor (luật sư tư vấn): Là những người được đào tạo về kỹ năng hành nghề và có thể tham gia vào lĩnh vực tranh tụng và tư vấn pháp lý.

Ở Việt Nam, luật sư được định nghĩa theo Luật Luật sư là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề theo quy định của luật này, và họ cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Điều kiện hành nghề của luật sư bao gồm việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.

Chúng ta cần hiểu rằng "luật sư" là danh từ chỉ người được công nhận là luật sư khi họ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tiêu chuẩn và điều kiện luật sư, phạm vi hành nghề luật sư, và quy trình công nhận luật sư có thể khác nhau tùy theo quy định của pháp luật và truyền thống của từng quốc gia.

Theo Điều 2 của Luật Luật sư, "luật sư" là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn luật sư, điều kiện hành nghề luật sư, và cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

4. Nghề luật sư làm gì?

Ở Việt Nam, người ta thường sử dụng cụm từ "nghề luật sư" và "hành nghề luật sư", mặc dù trong tiếng Anh, người ta sử dụng Barrister/Solicitor (luật sư) và Practice law (hành nghề luật). Tuy vậy, việc sử dụng cụm từ "nghề luật sư" và "hành nghề luật sư" vẫn phù hợp với thực tế của Việt Nam.

Về mặt hành nghề, "hành nghề luật sư" là việc luật sư tham gia vào hoạt động tố tụng, tư vấn pháp lý, và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật. Theo Luật Luật sư, hành nghề luật sư bao gồm:

  • Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc bị hại trong các vụ án hình sự.

  • Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, và các vụ khác theo quy định của pháp luật.

  • Thực hiện tư vấn pháp luật.

  • Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc pháp lý.

  • Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư.

Các luật sư có sự tự do trong việc lựa chọn cách hành nghề, có thể làm việc trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc độc lập theo hợp đồng hoặc cá nhân. Để trở thành luật sư, người đó phải đáp ứng hai điều kiện: được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.

5. Ý nghĩa của nghề luật sư?

Nghề luật sư có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, và Nhà nước. Cụ thể:

  • Trong hoạt động tham gia tố tụng, luật sư đóng góp vào việc bảo vệ công lý, pháp chế, và quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Họ giúp xây dựng một hệ thống tư pháp đáng tin cậy, công bằng, và minh bạch, đảm bảo niềm tin của người dân vào công lý và hệ thống tư pháp.

  • Trong các hoạt động dịch vụ pháp lý, luật sư giúp giải quyết tranh chấp và mâu thuẫn một cách văn minh, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội, và hạn chế tranh chấp từ việc xảy ra từ giai đoạn khởi đầu của mối quan hệ. Luật sư đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức dưới quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Nói chung, nghề luật sư có vai trò quan trọng trong việc duy trì công lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi người trong xã hội.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat