Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nâng cấp tài khoản theo nhu cầu

Bạn có thể lựa chọn số người đăng nhập cùng lúc và số tháng tùy theo nhu cầu của mình.

Gói miễn phí
0đ / tháng
Gói cơ bản
99.000đ
Gói nâng cao
198.000đ
  Giảm 11% khi đăng ký 6 tháng
  Giảm 11% khi đăng ký 6 tháng
  Giảm 11% khi đăng ký 6 tháng
  Trợ lý ảo Lavi Chat
  5 tin / ngày
  5 tin / ngày
  Không giới hạn
  Tra cứu văn bản
  Tra cứu văn bản
  Tra cứu văn bản
  Tra cứu văn bản
  Ban hành
  Ban hành
  Ban hành
  Ban hành
  Tóm tắt văn bản
  Tóm tắt văn bản
  Tóm tắt văn bản
  Tóm tắt văn bản
  Phân tích từ khóa
  Phân tích từ khóa
  Phân tích từ khóa
  Phân tích từ khóa
  Lưu trữ văn bản
  Lưu trữ văn bản
  Lưu trữ văn bản
  Lưu trữ văn bản
  Văn bản liên quan
  Văn bản liên quan
  Văn bản liên quan
  Bản án liên quan
  Bản án liên quan
  Bản án liên quan
  Án lệ liên quan
  Án lệ liên quan
  Án lệ liên quan
  Ngày có hiệu lực
  Ngày có hiệu lực
  Ngày có hiệu lực
  Tình trạng hiệu lực
  Tình trạng hiệu lực
  Tình trạng hiệu lực
  Lược đồ văn bản
  Lược đồ văn bản
  Lược đồ văn bản
  Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
  Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
  Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
  Xóa quảng cáo
  Xóa quảng cáo
  Xóa quảng cáo
  Xem, tải văn bảng tiếng Anh
  Xem, tải văn bảng tiếng Anh
99.000đ
99.000đ/người/tháng
  Giảm 11% khi đăng ký 6 tháng
  Giảm 11% khi đăng ký 6 tháng
  Trợ lý ảo Lavi Chat
  5 tin / ngày
  Tra cứu văn bản
  Tra cứu văn bản
  Ban hành
  Ban hành
  Tóm tắt văn bản
  Tóm tắt văn bản
  Phân tích từ khóa
  Phân tích từ khóa
  Lưu trữ văn bản
  Lưu trữ văn bản
  Văn bản liên quan
  Văn bản liên quan
  Bản án liên quan
  Bản án liên quan
  Án lệ liên quan
  Án lệ liên quan
  Ngày có hiệu lực
  Ngày có hiệu lực
  Tình trạng hiệu lực
  Tình trạng hiệu lực
  Lược đồ văn bản
  Lược đồ văn bản
  Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
  Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
  Xóa quảng cáo
  Xóa quảng cáo
  Xem, tải văn bảng tiếng Anh
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat